آیا ملکی دارید که می خواهید فهرست کنید؟ برای پیوستن به حزب اینجا را کلیک کنید!
 

آرمنیا هاستل

مولدواکان ۲۹/۶ ساختمان ۳, ایروان, Yerevan 0096, Armenia
Tap to call +37491990981
5,500.00֏ - 6,500.00֏ آرمنیا هاستل مولدواکان ۲۹/۶ ساختمان ۳, ایروان, Yerevan, 0096, Armenia +37491990981 2 Deluxe twin 6 Room Twin beds 7 Single Bed in Dormitory Room 5 Room Single 7B 3 8b 3 8E-4 1 6A 3 6B : Deluxe + kitchenette 2 6C Standard 3 6D Standard 3 6E 3 7A 3 7E 3 8A-1 1 8A-2 1 8A-3 1 8C 1 8D 2 8E - 1 1 8E - 2 1 8E - 3 1 7C 2 7D 2
Regular tariff for deluxe rooms / Deluxe twin / حداقل روزها 1 حداکثر روزها 100 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 12 / 1 ֏ 6500 شنبه, 10 دی 1401
Regular tariff for deluxe rooms / Deluxe twin / حداقل روزها 0 حداکثر روزها 100 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 12 / 0 ֏ 6500 یکشنبه, 10 دی 1402
Standard rooms regular tariff / Room Twin beds / حداقل روزها 1 حداکثر روزها 100 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 12 / 1 ֏ 5500 شنبه, 10 دی 1401
Standard rooms regular tariff / Room Twin beds / حداقل روزها 0 حداکثر روزها 100 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 12 / 0 ֏ 5500 یکشنبه, 10 دی 1402
آرمنیا هاستل مولدواکان ۲۹/۶ ساختمان ۳, ایروان, Yerevan, 0096, Armenia +37491990981 5,500.00֏ - 6,500.00֏ 9 10 Amazing It was the best price for a clean and private room. The room, the breakfast, the staff. Nothing آرمنیا هاستل مولدواکان ۲۹/۶ ساختمان ۳, ایروان, Yerevan, 0096, Armenia +37491990981 5,500.00֏ - 6,500.00֏ 9 10 Excellent value of money A bang for buck Good service Bus to city center stop is just in the front of building

متن پیام برای ارسال را وارد کنید آرمنیا هاستل

لغو