رزروهای خاص

توضیحات موارد خاص رزرو را مشخص کنید

قیمت بر اساس 2 بزرگسال

ملک مورد نظر خود را انتخاب کنید

لطفا ملک مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید

توجه داشته باشید که قیمت نهایی فقط بعد از اضافه کردن به لیست نمایش داده میشود

ملک های در دسترس
اتاق مورد نظر شما با توجه به موارد انتخابی یافت نشد
ملک های انتخاب شده
هیچ اتاقی انتخاب نشده
سرویس ها
تحویل ۱۰۰ دلار در ارمنستان
تحویل ۱۰۰ دلار در ارمنستان
50,000.00֏ (20%) ( برای رزرو )
  
اطلاعات شما
کل مبلغ قابل پرداخت

شب برای هر نفر برای هر شب

مهمانان

 

هزینه ها به همراه مالیات
کودکان
بهای کل سرویس به همراه مالیات
هزینه برای هر نفر
:بها کل با حساب مالیات
به بیعانه نیاز دارد
مانده حساب (بعد از پرداخت بیعانه)

مالیات شهر :
هزینه تمیز کردن