آرمنیا هاستل blank

مولدواکان ۲۹/۶ ساختمان ۳, ایروان, Yerevan 0096, Armenia
Tap to call +37491990981
1,000.00֏ - 8,000.00֏ آرمنیا هاستل مولدواکان ۲۹/۶ ساختمان ۳, ایروان, Yerevan, 0096, Armenia +37491990981 2 Deluxe twin 4 Room Twin beds 7 Single Bed in Dormitory Room 7 Room Single 7B 1 8b 2 8E-4 1 6A 2 6B : Deluxe + kitchenette 2 6C Standard 2 6D Standard 2 6E 1 7A 2 7E 1 8A-1 1 8A-2 1 8A-3 1 8C 1 8D 2 8E - 1 1 8E - 2 1 8E - 3 1 7C 2 7D 2
Regular tariff for deluxe rooms / Deluxe twin / حداقل روزها 1 حداکثر روزها 100 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 12 / 1 ֏ 7000 پنج شنبه, 11 دی 1399
Single bed in dormitory room / Single Bed in Dormitory Room / حداقل روزها 1 حداکثر روزها 365 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 3 / 1 ֏ 2500 پنج شنبه, 11 دی 1399
Single room / Room Single / حداقل روزها 1 حداکثر روزها 30 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 1 / 1 ֏ 8000 پنج شنبه, 11 دی 1399
Standard rooms regular tariff / Room Twin beds / حداقل روزها 1 حداکثر روزها 100 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 12 / 1 ֏ 6000 پنج شنبه, 11 دی 1399
انتقال وجه / / حداقل روزها 1 حداکثر روزها 365 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 1 / 1 ֏ 1000 پنج شنبه, 11 دی 1399
آرمنیا هاستل مولدواکان ۲۹/۶ ساختمان ۳, ایروان, Yerevan, 0096, Armenia +37491990981 1,000.00֏ - 8,000.00֏ 9 10 Amazing It was the best price for a clean and private room. The room, the breakfast, the staff. Nothing
 
رزروهای خاص

توضیحات موارد خاص رزرو را مشخص کنید

ملک مورد نظر خود را انتخاب کنید

لطفا ملک مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید

توجه داشته باشید که قیمت نهایی فقط بعد از اضافه کردن به لیست نمایش داده میشود

ملک های انتخاب شده
هیچ اتاقی انتخاب نشده
ملک های در دسترس
اتاق مورد نظر شما با توجه به موارد انتخابی یافت نشد
سرویس ها
تحویل ۱۰۰ دلار در ارمنستان
تحویل ۱۰۰ دلار در ارمنستان
50,000.00֏ (20%) ( برای رزرو )
  
اطلاعات شما
کل مبلغ قابل پرداخت

شب برای هر نفر برای هر شب

مهمانان

 

هزینه ها به همراه مالیات
بهای کل سرویس به همراه مالیات
هزینه برای هر نفر
:بها کل با حساب مالیات
به بیعانه نیاز دارد
مانده حساب (بعد از پرداخت بیعانه)